Ydelser private
Vi har en passion for at skabe og optimere rammerne om menneskers hverdag og familieliv. At designe og projektere et hjem ser vi som et af fagets vigtigste opgaver. Vi tager altid udgangspunkt i bygherres ønsker og krav, husets forudsætninger, stedets karakter og orientering – deraf navnet SPOT architecture.

Download vores boligfolder her

Nybyggeri
Ethvert nybyggeri starter med et besøg på grunden, som registreres i forhold til solorientering, terrænfald, evt. udsigt, naboforhold, ankomst osv. Herefter udarbejder vi i fællesskab et program for projektet – nedskriver jeres ønsker, krav og drømme for en kommende bolig, gennemgår jeres byggebudget og tidsplan.
Vi kan hjælpe jer gennem hele projektforløbet fra skitseprojekt til indflytning.
Et fuldt skitseprojekt indeholdende plan, snit og facader, forslag til materialer, økonomisk overslag og to revisionsrunder.

Om- / tilbygning
Vi har stor erfaring med rådgivning ved om- og tilbygning af enfamiliehuse. Vi har lavet projekter for huse fra alle tidsperioder, men har særlig stor erfaring med 60’er og 70’ernes parcelhuse.

Ved om- og tilbygninger anbefaler vi altid et inspirationsmøde, hvor vi kommer på besøg i jeres hjem, gennemgår ønsker og udfordringer og i fællesskab tegner os frem til en retning for et skitseprojekt. Forud for mødet rekvirerer vi originale tegninger fra kommunens byggesagsarkiv og undersøger lokal- og kommuneplan for eventuelle restriktioner.

Vi yder desuden førkøbsrådgivning ved huskøb, hvor vi hjælper jer med at vurdere udfordringer og skitserer muligheder INDEN I skriver under. Ring og hør nærmere.

Energioptimering
SPOT architecture er certificeret BedreBolig-rådgiver og tilbyder skræddersyet energioptimering af din bolig. Energibesparelsen kan være med til finansiere dine boligforbedringer, så drømmer du om et nyt køkken, nyt bad, mere lys eller blot mere plads tænkes dette ind i planen. Uanset om det er små eller større forbedringer, kan det betale sig at tænke energiforbruget med, når du renoverer.

Med BedreBolig-ordningen bliver energirådgivningen målrettet den specifikke bolig og den familie, der bor i huset. Der tages udgangspunkt i de konkrete forhold og nuværende energiforbrug medtages i beregningerne. Med en BedreBolig plan får du konkrete prissatte forslag til energioptimering, en beregning af den årlig besparelse og en totaløkonomisk helhedsplan.

SPOT architecture tilbyder en BedreBolig plan til en pakkepris på dkr. 4900,- inkl. moms. Indeholdt i prisen er forudgående indhentning af data, besøg i boligen samt en fuld BedreBolig plan. Energirådgivning er pr. 1. januar 2016 fradragsberettiget op til kr. 15.000,-

Se mere om ordningen på www.bedrebolig.dk eller i vores folder, som kan downloades her