Ydelser erhverv
Med en lang baggrund fra førende danske og udenlandske tegnestuer, har SPOT architecture bred erfaring med projekter af meget varieret karakter, fra små erhvervstilbygninger over kulturbyggerier til universitets- og sygehusbyggeri. Vi løser enhver opgave med stor grundighed og indlevelse, hvad enten vi designer parkeringshuse, butikker eller laboratorier. SPOT architecture deltager jævnligt i konkurrencer og løser opgaver fra indledende skitsering over projektering til projektopfølgning på byggepladsen.

Hos SPOT architecture er vi med helt fremme hvad angår 3D visualisering, BIM-projektering og parametrisk design. Vi udnytter de nyeste teknologier med en sund kombination af håndskitser og fysisk modelbygning.

Se vores CV’er her

Projektudvikling
På trods af tegnestuens størrelse, har vi stor erfaring med projektudvikling fra tidligere ansættelser. Vi tilbyder professionel rådgivning til projektudviklere, investeringsselskaber, producenter o. lign. Vi ser muligheder i en slidt ejendom, en tom grund eller udviklingen af et produktdesign. Vi tilbyder hjælp til de første skitser, visualiseringen og den efterfølgende projektering. SPOT architecture rådgiver desuden i energioptimering, renovering og DGNB certificering. Vi har et stort netværk og kan hurtigt sammensætte et hold til løsning af enhver opgave i totalrådgivning.

Konkurrencer
SPOT architecture deltager i 4-5 konkurrencer om året og samarbejder gerne med kollegaer fra andre tegnestuer på forskelligartede projekter. Vores tilgang til konceptudvikling med tidlig inddragelse af 3D visualisering og parametrisk design kombineret med håndskitsens friere undersøgelser, gør os i stand til at udvide vores designpallette og hurtigt omsætte idéer til konkrete målbare størrelser. Kombinationen af æstetiske og tekniske kompetencer på tegnestuen, gør vores design bygbart, og sikrer omvendt af tekniske installationer og uundgåelige bærende vægge og stabiliserende kerner sikres en arkitektonisk bearbejdning og integreres i arkitekturen fra starten.

Brugerinddragelse
SPOT architecture har stor erfaring med brugerinddragelse fra bl.a. undervisnings-, kontor, og sundhedsbyggerier i alle skalaer. Vi formår at formidle arkitekturen og inddrage bygherre, brugere og investorer i alle byggeriets faser, samt omsætte disse interessenters idéer, gode og dårlige erfaringer, og indarbejde dem i projektets løsninger. Inddragelse af medarbejdere og brugere, fra starten af et projekt, giver merværdi og medejerskab, og deres viden og erfaringer er en vigtig parameter i udviklingen af enhver bygningstype. Brugerinddragelse giver værdi fra de tidligste faser hvor brugere/medarbejdere kan være med til at sætte sit præg på et byggeprogram og den overordnede disponering af en bygning, men også i de sene faser inden hovedprojektet, hvor de enkelte rum og arbejdspladser indrettes med konkrete 1:1 afprøvninger.