VGV_27 – Nordisk træhus på betonbase

By 12. januar 2018Projekter

Villaen er designet til et dansk/norsk par som, efter mange år i Norge, vender hjem til Danmark. Huset opføres i Højbjerg ved Aarhus, og er inspireret af den enkle nordisk designtradition med minimal detaljering, gedigne naturlige materialer og et stort fokus på lækre overflader og naturligt dagslys.

Den aflange skrånende grund med skrå skellinjer, har formet huset i to bygningskroppe, der ved hjælp af indbyrdes forskydning og rotation, giver spændende nicher og rumligheder både ude og inde. Grunden er højt placeret i området og har panoramaudsigt mod vest, hvilket sammen med solorienteringen giver en naturlig orientering af opholdsrum og terrasser.

Villaen opføres af træ på en base af beton, der skærer sig ind i det skrånende terræn og indeholder husets birum, men også hovedindgangen, hvorfra man via en trappe stiger op centralt i boligen. Husets form og orientering defineres og understreges af en sort træramme der, ved hjælp af foldninger, udgør både tag, terrassedæk og den mere lukkede østfacade samt et sydvendt trappeanlæg. Mellem den sorte ramme udspændes rumhøje glaspartier og ubehandlede træfacader, der efter et års tid vil fremstå naturligt sølvgrå. Store mobile skodder varierer indkig fra gaden, og skærmer sammen med et stort tagudhæng mod syd og vest for overophedning af opholdsrummene. Kombinationen af forskudte bygningskroppe og skærmende tagudhæng skaber desuden en stor overdækket terrasse med udsigt og adgang til haven.

Huset disponeres omkring trappen der forbinder de to etager, og oplyses af et stort ovenlys. Opholdsrummene er orienteret mod udsigten og sollyset der, via en variation i facader og forskydninger, giver en varieret lyssætning i løbet af dagen. En opdeling i forældreafsnit og børne-/gæsteværelser med eget bad, samt muligheden for at opdele opholdsrummene fra hinanden, giver villaen fleksibilitet som base for såvel en børnefamilie som seniorer.

Projektet bliver i øjeblikket færdigprojekteret på tegnestuen og opføres i løbet af sommeren 2018.