TUE_04 – NCC Omega Company House

By 20. marts 2019Projekter

SPOT architecture har i samarbejde med Pluskontoret Arkitekter vundet en indbudt konkurrence om 8000 m² kontorbyggeri i Skejby for NCC Property Development. Projektopstart forventes at blive medio 2019.

Projektet er bl.a. vundet på gennemgående synlige bæredygtige tiltag – både socialt og indeklimamæssigt – og med involvering af FN’s verdensmål, som en del af strategien for bæredygtighed. Bygningen designes derudover efter NCC’s Company House koncept som kontorfællesskab for store og mellemstore virksomheder, og består af fire fløje i tre etager samlet omkring et stort, lyst, gennemgående atrium, hvor ansatte og besøgende fordeles og mødes. Atriet åbner sig i stueplan op mod et større kantineareal, der nedbrydes i mindre enheder af fælles mødefaciliteter og grønne uderum. Bygningen skal certificeres til DGNB guld med særlig fokus på indeklima, materialevalg, solenergi, vandopsamling og driftsøkonomi mm.