SDG_23 – Butikker og boliger i Galten

By 20. marts 2019Projekter

I Galten ønsker Skanderborg Kommune at for­tætte bymidten omkring Søndergade. Selvom der må bygges tættere og højere, skal der na­turligvis tages hensyn til nærområdet og den eksisterende bebyggelse. Derfor er hovedidéen med projektet at vi bygger 4 etager mod hjørnet af grunden og trapper ned mod både nord og øst til 2½-3 etager. Mod Søndergade ligger en del af ejendommene med gavlen ud mod vejen. Dette motiv gentager vi og bryder facaden mod Søn­dergade op i 3 gavle der forskydes let. Det be­tyder at skalaen ikke bliver så voldsom og giver en bedre fasedeling mellem etape 1 og 2. For at undgå mange trappeopgange laves kun én der kan betjene samtlige boliger i begge etaper via svalegange der arkitektonisk indpasses i byg­ningskroppene. I underetagen mod Søndergade laves butikker. Boliger i underetage får adgang til mindre haver mod syd, mens resterende lejemål får altaner.