SDA_37 – Minimalistisk familievilla i Grenå

By 8. november 2017Projekter

Boligen disponeres i en vinkel omkring en stor nordvestvendt terrasse. Boligen orienterer sig mod dette uderum med store vinduespartier der nedbryder grænsen mel­lem ude og inde, således at terrassen opleves som en udvi­delse af boligens opholdsrum. Boligen opføres med et enkelt fladt tag, der spændes ud mellem tre nord-syd gående teglskiver. Taget gives flere steder et udhæng, der mod syd skærmer mod overophedning mens det mod vest og nord giver ly til ophold på terrassen i regnvejr.  Den ene fløj i vinklen indeholder husets gennemlyste opholdsrum, hvorfra der er adgang til både nord- og sydvendt terrasse. Den anden fløj skyder ryg op mod det østlige skel og inde­holder værelser og birum.

Ankomsten til boligen sker centralt i huset, hvor de to fløje mødes. Opholdsfløjen består principielt af ét stort sammenhængen­de rum, der opdeles af to funktionskerner i rå tegl. Den ene kerne indeholder garderobe og dobbeltsiddet bænk mens den anden indeholder et ”skjult” viktualierum. Stuen kan lukkes helt af ved hjælp af to indbyggede skydedøre integreret i teglkernen. Ker­nerne fremhæves ved at etablere ovenlys, der dels trækker effektfuldt dagslys ned langs den rå teglflade, og dels supplerer det naturlige lys i alrummet og i gangzonen. Fra køkkenet har man det fulde overblik, og kontakt til resten af huset ved hjælp af den åbne planløsning, og de store glaspartier, der giver visuel kontakt mellem de to fløje.

Alle værelsesfløjens rum er placeret mod øst, hvilket sikrer at soverum ikke overophedes, og der opstår en lys forde­lingsgang med direkte adgang til terrasse og naturligt dags­lys. For enden af fordelingsgangen udvides gangen i et stort soveværelse med adgang til walk-in garderobe, ba­deværelse og egen balkon.

Gulvmaterialet i hele opholdsfløjen samt den lange gang holdes i poleret beton, hvilket matcher de stramme linjer og øvrige materialer – træ og tegl, rigtig godt. Terrassen opleves nærmest som en del af husets opholds­rum og de store glaspartier gør at materialeovergangen her er vigtig. Terrassen støbes i beton, der behandles så den matcher de polerede betongulve inde. Plantekummer og trappe udføres ligeledes i beton, som giver en god baggrund for grønne planter, græsser mv. Ter­rassen etableres med niveaufri adgang fra boligen, mens der mod haven etableres et par trin til optagelse af grundens naturlige terrænspring.

Facadernes tegloverflader komplementeres af tagstern og facadepartier i træ. Mod syd etableres eksempelvis partier i trælister, der føres foran vindue til walk-in således at dette rum får dagslys uden indkig.