PTV_01 – Ishus ved Saksild Strand

By 20. marts 2019Projekter

Ved Saksild Strand, syd for Aarhus udskiftes et utidssvarende ishus med en ny træbygning der indpasses i områdets strandmiljø og tilbyder kvalitetsis, -kaffe og -pizza. Bygningens form relaterer til den nærliggende toiletbygning og et generelt ikonisk sommerhusprofil i en opdateret moderne og stram form.

Bygningen opføres således uden tagudhæng, med skjulte tagrender og trælistebeklædning på både facade og tag. Når ishuset er lukket, fremstår formen fuldendt som et træmassiv, hvilket hindrer indbrud og vandalisme. Indenfor åbningstiden kørers store skodder til side og åbner op for et overdækket og tilbagetrukket salgsareal. Det overdækkede areal fungerer dels som skyggegiver for personale og ismontrer og dels som lukket opbevaring for løse borde, stole, parasoller, skraldespande mv. uden for åbnings­tiden. Om aftenen vil svag belysning bag skod­derne, kombineret med lamelopbygningen, få formen til at fremstå som en lysende træskulp­tur der pga. patinering vil fremstå sølvgrå i løbet af en sæson.

I salgsarealets tilbagetrukne ”rum” monteres pulverlakerede aluminiumspaneler som kon­trast til de rå ubehandlede facader. På serve­ringsarealet lægges træterrasse i Douglas. Som markering af serveringsarealets udbredelse etableres faste siddeplinte og faste salgsskilte som alternativ til løse A-bukke.