HHH_01 – Ombygning af hotel til lejligheder

By 20. marts 2019Projekter

Projektet indebærer en omdannelse af det klassiske hvide hotel i Ebeltoft, tegnet af Friis & Moltke i 1962, fra hotel til boligenheder. SPOT architecture har i den sammenhæng udført en volumenundersøgelse og skitseret et muligt scenarie for omdannelsen til boliger og deltager nu i udformningen af en ny lokalplan for områ­det, inden projektet skal projekteres i foråret 2019. Transformati­onen til boliger gennemføres med stor respekt for bygningens stramme, modernistiske arkitek­tur samtidigt med, at boligerne sikres den mest optimale udformning, og etagearealet udnyttes bedst muligt.

Ejendommen Hvide Hus bygger på et simpelt, modernistisk, konstruktivt princip med brugen af betonskiver og -flader. Den sort/hvide far­veholdning, de tilbagetrukne facader, ensidet taghældning og inkorporeringen i landskabet udgør ligeledes arkitektoniske karakteristika. Tre primære bygningskroppe skærer sig ind i skrænten via tre grundlæggende niveauspring, der muliggør kig til vigen fra alle lejligheder. Byg­ningernes interne placering skaber et fælles, in­dre gårdrum.