EDV_56 – Forvandling af 60’er villa med udsigt

By 25. september 2017Projekter

Kompromisløs udvidelse og renovering af klassisk 60’er enfamiliehus. Skitse- samt myndighedsprojekt udarbejdet af N+P ARKITEKTUR, mens SPOT architecture har projekteret og ført tilsyn med byggeriet

Projektet er delt op i to faser hvor den første etape nu er etableret som en udvidelse på 1. sal. Udvidelsens form gentager den klassiske husform med symmetrisk saddeltag og 30 gr. taghældning, men med minimal detaljering og ingen tagudhæng. Førstesalen er roteret 90 grader i forhold til det oprindelige hus for at optimere udsigten til sø og skov, samtidigt med at der både opstår en overdækket ankomst på den ene side af huset og en overdækket terrasse på havesiden.

Nyt og gammelt bindes sammen af en gennemgående ny facadebeklædning af ubehandlet cedertræ, der efter et par år vil fremstå sølvgrå. Bygningformen strammes op ved at skære det eksisterende tagudhæng af og skjule tagrender bag den nye beklædning. Det klassiske eternittag er udskiftet med tagpap og forberedt for et grønt mos-/sedumtag.