DBR_01 Udvidelse af bankfilial i Risskov

By 3. september 2018Projekter

SPOT architecture har vundet konkurrencen om, og efterfølgende projekteret, en udvidelse af en bankfilial på Nordre Strandvej i Risskov for Djurslands Bank.

Den eksisterende bankfilial udvides til dobbelt størrelse og tilbygningen trækkes fra den ek­sisterende bygning, hvorved der opstår en ny dobbelthøj lys hovedindgang, der funktionelt deler banken op i kunde- og erhvervsafdeling. Projektet fremstår dog som én samlet bygning ved at eksisterende zinktag og hvidpudsede fa­cader er gennemgående, kombineret med mobi­le træskodder.

Den nye stueplan disponeres med et stort åbent banklokale, kombineret med fleksible rum til møder og lukkede kontorfunktioner. Førstesalen består hovedsageligt af ét stort konferencerum, der via foyerrummet bindes sammen med eksi­sterende mødeetage. Fra foyer og konference­rum er der udsigt og adgang til en ny stor syd­vendt tagterrasse.

Den centrale foyer og førstesalens konferen­cerum fremstår helt i glas mod Nordre Strand­vej, men er trukket tilbage under et markant tagudhæng der følger bygningens facadeflugt. Tagudhænget inddækkes i zink og binder nyt og gammelt sammen, samtidigt med at det mulig­gør rumhøje glaspartier uden overophedning af rummene bag. Om aftenen vil de tilbagetrukke­de glaspartier oplyses og fremstå som en lysen­de markør af bankens nye gamle filial.