AVJ_01 – Lille Vildmose udsigtstårn

By 16. april 2018Projekter

SPOT architecture har for Aage V. Jensen Na­turfond tegnet et nyt udsigtstårn og boardwalk i forbindelse med Danmarks største sammen­hængende højmose ved Lille Vildmose syd for Aalborg. Tårnet er placeret i et 4000 hektar stort indhegnet reservat.

Tårnet er placeret i skovbrynet, på kanten af højmosen, i et meget fugtigt miljø. Tårnets kon­struktion og trappe udføres derfor i galvaniseret stål på et eksisterende fundament. Konstruktionen gives en hældning på tre af siderne for at optimere statik og materialefor­brug således at det vandrette snit i toppen er mindre end ved jordoverfladen. Den sidste flade, der vender ud mod mosen står lodret og støtter den udkragede udsigtsplatform direkte over.

Det rationelle trappeforløb beklædes med lodrette ubehandlede trælister der beskriver trappens forløb opefter. To af de seks reposer forlænges ud mod naturen, så der opstår ud­sigtsposter undervejs og mulighed for at hvile benene på integrerede bænke. Fra den øverste platform, 17m over skovbunden, kan højmosen og det omkringliggende landskab beskues, li­gesom der også her integreres en bænk. Fra tårnets bund, kan man via en ny boardwalk tage turen ud gennem de forskellige vækstzoner, der tegner overgangen fra bøgeskov til højmose. Bo­ardwalken udføres i træ og etableres lige over det frodige vækstlag og fører besøgende 75m ud over højmosen.

» Naturfonden har haft behov for at få nye øjne på udformning af vores publikumsfaci­liteter. SPOT architecture har til vores fulde tilfredshed grebet opgaven og løftet den på fornemmeste vis! Teamet er passionerede omkring deres profession, hvilket kan mær­kes i hele processen. Vi glæder os til at se vores nye udsigtstårn og boardwalk i 1:1. «

Jacob Palsgaard Andersen
Aage V. Jensen Naturfond