Erfarent og kompetent team
SPOT architecture er en ung, men erfaren tegnestue med et stærkt fokus på naturlig integration af arkitektur og bæredygtigtighed. Tegnestuen har base centralt i Aarhus, og løser store og små arkitektur- og rådgivningsopgaver, men arbejder også med projekt- og produktudvikling.

Tegnestuen er etableret i 2016 af arkitekt Torben Kjær og bygningskonstruktør Jostein Burmann, som begge har mange års erfaring fra store Aarhusianske tegnestuer. SPOT-teamet er sammensat ud fra et ønske om at kunne tilbyde alsidig og kompetent rådgivning til såvel private, offentlige og professionelle bygherrer. Vi skitserer således både med ”den bløde pen” og de nyeste digitale værktøjer som parametrisk design og virtual reality. Vi leverer fotorealistiske visualiseringer og BIM-projekterer altid i 3D.

Mennesket i centrum uanset skala
At formgive og designe rammerne om menneskers liv og dagligdag, ser vi som et af arkitektfagets vigtigste opgaver. Vi tager altid udgangspunkt i bygherrers ønsker og drømme, ejendommens forudsætninger, stedets karakter, orientering og en realistisk tilgang til anlægsøkonomien, uanset om vi designer en ny villa, en skole eller et erhvervsdomicil.

Vi har erfaring med alt fra villaer, transformation af bevaringsværdige bygninger, over kultur- og erhvervsbyggeri til sygehuse og undervisningsbyggeri. Vi løser således meget varierede opgavetyper gennem alle byggeriets faser fra konkurrence- eller skitseprojekt gennem myndighedsprojekt, projektering, tilsyn og frem til den endelige aflevering. Vi har oparbejdet et bredt netværk i byggebranchen og etableret samarbejdsaftaler med større tegnestuer, ingeniører og entreprenører, som vi indgår samarbejder med ved større eller særlige projekter.

Foto: Anders Rajendiram

Overlad trygt dit projekt til os

danske-arkitekt-virksomheder

Danske Arkitektvirksomheder, DANSKE ARK, er foreningen af private rådgivende arkitektvirksomheder. DANSKE ARKs formål er at varetage de rådgivende arkitektvirksomheders erhvervsmæssige forhold og styrke virksomhedernes position, kvalitative niveau og professionalisme som bygherrernes uvildige rådgivere.

DI er en privat erhvervs- og arbejdsgiverorganisation som rådgiver, skaber netværk og varetager interesser for sine medlemmer. DI repræsenterer 10.000 virksomheder i Danmark, som beskæftiger 1 mio. medarbejdere, heraf halvdelen i udlandet. DI’s medlemmer fremstiller, distribuerer og handler med varer, service og rådgivning og er alle i stærk international konkurrence.

dgbn-konsulent

SPOT architecture er DGNB-certificerede, som er en ordning hvor et byggeri gennemgår en holistisk analyse og optimering af bæredygtighed på en lang række punkter. Foreningens mål er at forbedre bæredygtigheden i såvel byggeriet som i det omgivende miljø ved at udbrede den danske DGNB certificeringsordning. Med DGNB har vi mulighed for radikalt at forandre de måder, vi udvikler og varetager byggeprojekter på, både hvad angår design, projektering, gennemførelse, renovering og vedligeholdelse, i en mere bæredygtig retning.

designer

Vi er certificeret til at designe passivhuse ifølge kriterierne opstillet af det tyske Passivhus Institut. Som passivhus-designer kan vi yde specialiseret og kompetent rådgivning i skitsering, projektering og beregning af passivhuse.