All Posts By

jkqking

HHH_01 – Ombygning af hotel til lejligheder

By | Projekter | No Comments

Projektet indebærer en omdannelse af det klassiske hvide hotel i Ebeltoft, tegnet af Friis & Moltke i 1962, fra hotel til boligenheder. SPOT architecture har i den sammenhæng udført en volumenundersøgelse og skitseret et muligt scenarie for omdannelsen til boliger og deltager nu i udformningen af en ny lokalplan for områ­det, inden projektet skal projekteres i foråret 2019. Transformati­onen til boliger gennemføres med stor respekt for bygningens stramme, modernistiske arkitek­tur samtidigt med, at boligerne sikres den mest optimale udformning, og etagearealet udnyttes bedst muligt.

Ejendommen Hvide Hus bygger på et simpelt, modernistisk, konstruktivt princip med brugen af betonskiver og -flader. Den sort/hvide far­veholdning, de tilbagetrukne facader, ensidet taghældning og inkorporeringen i landskabet udgør ligeledes arkitektoniske karakteristika. Tre primære bygningskroppe skærer sig ind i skrænten via tre grundlæggende niveauspring, der muliggør kig til vigen fra alle lejligheder. Byg­ningernes interne placering skaber et fælles, in­dre gårdrum.

ERV_06 – Multifunktionelt trappemøbel

By | Projekter | No Comments

For en boligforening har vi lavet designoplæg til et nyt multifunktionelt trappemøbel i deres beboerhus. Udover at forbinde to etager, dannes et legelandskab, siddemøbel, hule, scene, indbygget opbevaring og plads til både drama og fordybelse. Møblet opbygges af moduler i træ og samme system bruges til en mobil bar/buffet.

SDG_23 – Butikker og boliger i Galten

By | Projekter | No Comments

I Galten ønsker Skanderborg Kommune at for­tætte bymidten omkring Søndergade. Selvom der må bygges tættere og højere, skal der na­turligvis tages hensyn til nærområdet og den eksisterende bebyggelse. Derfor er hovedidéen med projektet at vi bygger 4 etager mod hjørnet af grunden og trapper ned mod både nord og øst til 2½-3 etager. Mod Søndergade ligger en del af ejendommene med gavlen ud mod vejen. Dette motiv gentager vi og bryder facaden mod Søn­dergade op i 3 gavle der forskydes let. Det be­tyder at skalaen ikke bliver så voldsom og giver en bedre fasedeling mellem etape 1 og 2. For at undgå mange trappeopgange laves kun én der kan betjene samtlige boliger i begge etaper via svalegange der arkitektonisk indpasses i byg­ningskroppene. I underetagen mod Søndergade laves butikker. Boliger i underetage får adgang til mindre haver mod syd, mens resterende lejemål får altaner.

PTV_01 – Ishus ved Saksild Strand

By | Projekter | No Comments

Ved Saksild Strand, syd for Aarhus udskiftes et utidssvarende ishus med en ny træbygning der indpasses i områdets strandmiljø og tilbyder kvalitetsis, -kaffe og -pizza. Bygningens form relaterer til den nærliggende toiletbygning og et generelt ikonisk sommerhusprofil i en opdateret moderne og stram form.

Bygningen opføres således uden tagudhæng, med skjulte tagrender og trælistebeklædning på både facade og tag. Når ishuset er lukket, fremstår formen fuldendt som et træmassiv, hvilket hindrer indbrud og vandalisme. Indenfor åbningstiden kørers store skodder til side og åbner op for et overdækket og tilbagetrukket salgsareal. Det overdækkede areal fungerer dels som skyggegiver for personale og ismontrer og dels som lukket opbevaring for løse borde, stole, parasoller, skraldespande mv. uden for åbnings­tiden. Om aftenen vil svag belysning bag skod­derne, kombineret med lamelopbygningen, få formen til at fremstå som en lysende træskulp­tur der pga. patinering vil fremstå sølvgrå i løbet af en sæson.

I salgsarealets tilbagetrukne ”rum” monteres pulverlakerede aluminiumspaneler som kon­trast til de rå ubehandlede facader. På serve­ringsarealet lægges træterrasse i Douglas. Som markering af serveringsarealets udbredelse etableres faste siddeplinte og faste salgsskilte som alternativ til løse A-bukke.

TUE_04 – NCC Omega Company House

By | Projekter | No Comments

SPOT architecture har i samarbejde med Pluskontoret Arkitekter vundet en indbudt konkurrence om 8000 m² kontorbyggeri i Skejby for NCC Property Development. Projektopstart forventes at blive medio 2019.

Projektet er bl.a. vundet på gennemgående synlige bæredygtige tiltag – både socialt og indeklimamæssigt – og med involvering af FN’s verdensmål, som en del af strategien for bæredygtighed. Bygningen designes derudover efter NCC’s Company House koncept som kontorfællesskab for store og mellemstore virksomheder, og består af fire fløje i tre etager samlet omkring et stort, lyst, gennemgående atrium, hvor ansatte og besøgende fordeles og mødes. Atriet åbner sig i stueplan op mod et større kantineareal, der nedbrydes i mindre enheder af fælles mødefaciliteter og grønne uderum. Bygningen skal certificeres til DGNB guld med særlig fokus på indeklima, materialevalg, solenergi, vandopsamling og driftsøkonomi mm.

Velkommen Kristoffer

By | Nyheder | No Comments

I februar bød vi velkommen til Kristoffer Bargholz som er konstruktørstuderende og skal være i praktik på tegnestuen på sit 6. semester frem til sommer. I de første uger har Kristoffer hjulpet med et skitseprojekt til en spændende villa i Kolding, som han nu tager videre ind i myndighedsprojektfasen. Derudover har Kristoffer hjulpet på endnu et par villaer og været med på besigtigelse i Store Vildmose.

NCC Omega Company House - SPOT architecture-1

8000 m² DGNB Guld kontorbyggeri vundet

By | Nyheder | No Comments

SPOT architecture har i samarbejde med Pluskontoret Arkitekter vundet en indbudt konkurrence om 8000 m² kontorbyggeri i Skejby for NCC Property Development.

Projektet er bl.a. vundet på gennemgående synlige bæredygtige tiltag – både socialt og indeklimamæssigt – og med involvering af FN’s verdensmål, som en del af strategien for bæredygtighed. Bygningen designes derudover efter NCC’s Company House koncept som kontorfællesskab for store og mellemstore virksomheder, og består af fire fløje i tre etager samlet omkring et stort, lyst, gennemgående atrium, hvor ansatte og besøgende fordeles og mødes. Atriet åbner sig i stueplan op mod et større kantineareal, der nedbrydes i mindre enheder af fælles mødefaciliteter og grønne uderum. Bygningen skal certificeres til DGNB guld med særlig fokus på indeklima, materialevalg, solenergi, vandopsamling og driftsøkonomi mm.

NCC Omega Company House - SPOT architecture-1
Julekort_2018 - SPOT architecture-1

SPOT julekort 2018

By | Nyheder | No Comments

SPOT architecture takker kunder, samarbejdspartnere og følgere for et godt år hvor flere projekter blev bygget færdige, og en strategisk satsning på større opgaver gav pote. Under tegnestuens juletræ ligger et par store sager klar til det nye år, så vi ser frem til at tage hul på 2019. SPOT ønsker alle en dejlig juleferie og et godt nytår!

Se tilblivelsen af årets julekort på Facebook eller Instagram

Julekort_2018 - SPOT architecture-1

SPOT architecture vinder konkurrence i Risskov

By | Nyheder | No Comments

SPOT architecture har sammen med ingeniørfirmaet SlothMøller vundet en indbudt konkurrence om udvidelse og ombygning af Djurslands Banks filial på Nordre Strandvej i Risskov. Bankens areal fordobles i en tilbygning der, i respekt for områdets arkitektur og skala, kommer til at fremstå som én sammenhængende filial.

SPOT architecture har gennem foråret været totalrådgiver på myndigheds- og projekteringsfaserne, og byggeriet er netop startet, så et nyt hovedkontor for Djurslands Bank Område Aarhus kan stå klar til foråret 2019. SPOT architecture har projekteret sagen i tæt samarbejde med ingeniørfirmaet SlothMøller mens Aalsrode Tømrerfirma har vundet hovedentreprisen.

Se projektet her.